Malaysia menjadi peneraju dalam usaha keselamatan serantau terutamanya menerusi perancangan dan pelaksanaan program pembangunan kapasiti.
Malaysia menjadi peneraju dalam usaha keselamatan serantau terutamanya menerusi perancangan dan pelaksanaan program-program pembangunan kapasiti, perkongsian maklumat perisikan dan pembangunan.