Kerjasama dengan syarikat konglomerat kedua terbesar Korea Selatan, SK Group akan meneroka peluang pelaburan dalam bidang ekonomi.
Kerjasama dengan syarikat konglomerat kedua terbesar Korea Selatan, SK Group akan meneroka peluang pelaburan dalam ICT dan 5G, minyak dan gas, teknologi hijau serta bandar pintar.