Ia termasuk teras menghubungkan insan, memperkukuh penglibatan, mempercepat inovasi, memangkin kreativiti dan memperkasa bakat.
Wan Syamsul Amly Terkini