Khazanah Nasional Berhad diminta untuk mempertimbangkan tambahan pelaburan dalam sektor berinovasi tinggi.
Khazanah Nasional Berhad diminta untuk mempertimbangkan tambahan pelaburan dalam sektor berinovasi tinggi.