Itu yang ditegaskan oleh  Profesor Datuk Noor Aziah yang juga berpendapat kanak-kanak berumur 14 tahun belum matang untuk berkahwin.
Cadangan menurunkan had umur perkahwinan kepada 14 dan 16 tahun, masing-masing bagi remaja perempuan dan lelaki disifatkan sebagai kaedah kebelakang.