Pulau Kita Day yang menjalankan aktiviti perbersihan pesisir pantai berjaya kutip sekitar 400kg sampah dalam masa lima jam.
Aktiviti pembersihan pesisir pantai sempena dengan Pulau Kita Day bertempat di Pulau Tioman, Pahang berjaya mengumpulkan hampir 400 kg sisa buangan dalam masa lima jam.