Tutup
Impak pembangunan rantau ini ditambah dengan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan Timur, perkara itu tidak mustahil direalisasikan.
Impak pembangunan rantau ini ditambah dengan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan Timur, yang berjiran dengan Sabah dan Sarawak, perkara itu tidak mustahil direalisasikan.