Tutup
Banyak cabaran dan liku-liku yang perlu diredah untuk membangunkan Negeri Jelapang Padi kepada sebuah negeri maju yang berasaskan pertanian.
Banyak cabaran dan liku-liku yang perlu diredah untuk membangunkan Negeri Jelapang Padi kepada sebuah negeri maju yang berasaskan pertanian.