Negara-negara ini tidak sempurna kerana tidak mendapa mata penuh, namun ramai ingin tahu cara mereka membendung rasuah.
Di Denmark, terdapat kod kelakuan penjawat awam yang mewajibkan menteri mengemukakan butiran perjalanan dan hadiah setiap bulan.
Harits Asyraf Hasnan Terkini