Tutup
Kedudukan negeri Selangor yang strategik serta jumlah tenaga kerja yang melebih 3.4 juta orang merupakan satu kelebihan.
Selangor komited dalam mengukuhkan kedudukannya sebagai hab perniagaan antarabangsa khususnya di ASEAN dan seterusnya menjadi pintu masuk bagi aktiviti dagangan di Malaysia.