Imran Khan bakal membuat lawatan rasmi ke Malaysia dengan kemungkinan untuk mendapatkan bantuan kewangan.
Imran Khan bakal membuat lawatan rasmi ke Malaysia dengan kemungkinan untuk mendapatkan bantuan kewangan supaya negara itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada IMF.