Pelaksanaan rintis perintah berkurung bagi remaja di bawah umur 18 tahun perlu dilakukan untuk beberapa bulan bagi pasti keberkesanannya.
Pelaksanaan rintis perintah berkurung bagi remaja di bawah umur 18 tahun perlu dilakukan untuk beberapa bulan bagi memastikan tahap keberkesanannya terhadap remaja dan kanak-kanak.