Pengusaha bas mempersoalkan penstrukturan semula pinjaman serta moratorium 12 bulan yang dilihat tidak jelas dan bersifat jangka pendek.
Pengusaha bas juga mempersoalkan penstrukturan semula pinjaman serta moratorium selama 12 bulan yang dilihat tidak jelas dan bersifat jangka pendek.