Pelbagai kesan bahaya diterima jika kerajaan Malaysia menyokong usaha meratifikasi ICERD, terutama dari segi perpaduan kaum akan terjejas.
Pelbagai kesan bahaya akan diterima jika kerajaan Malaysia menyokong usaha bagi meratifikasi ICERD, terutama dari segi perpaduan kaum akan terjejas.