Tumpuan AWANI 7:45: Infrastruktur mesra OKU?, ketegangan menjelang pilihan raya & isu keselamatan diperhalusi

Sejauh mana tuntutan infrastruktur mesra OKU dipenuhi?, kepulangan Nawaz Shariff menjelang Pilihan Raya Pakistan cetus insiden berdarah paling buruk dan isu keselamatan pasukan bola sepak Malaysia di Piala AFF, Indonesia, akan dimuktamadkan selepas pertemuan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dengan rakan sejawatannya Laporannya dalam AWANI 745 dan astroawani.com