Tutup

Sejarah 16 September 1963 dari kaca mata pemimpin Sarawak

Lebih tujuh ratus lima puluh ribu orang. Itulah jumlah penduduk Sarawak yang nekad bersama membentuk Malaysia lima puluh enam tahun dahulu. Kini bersama Malaysia Baharu warga Sarawak tahun ini mencecah dua perpuluhan lapan satu juta orang. Bagaimana titik sejarah 16 September 1963 di mata pemimpin Sarawak kini? Wartawan Kamarul Bahrin Haron ada laporannya di Kuching Sarawak.