Tutup

SAREF 2019: Hari kedua tumpu ekonomi 'circular', tenaga kerja 2030

Kemampanan dan kepentingan pengurusan sistem sisa pepejal yang efektif selain soal bagaimana boleh menyeimbangkan tenaga kerja sedia ada sejajar dengan permintaan tenaga kerja 2030. Itu antara tumpuan hari kedua Forum Tenga Lestari & Tenaga Diperbaharui SAREF 2019, di Kuching Sarawak. Laporan lanjut bersama Fauzi Zin di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK.