Tutup

Pertumbuhan import eksport e-Dagang Malaysia-China meningkat

Pertumbuhan import eksport hab logistik e-Dagang Malaysia-China meningkat kepada 21 juta ringgit bagi tempoh Januari sehingga Ogos 2019 berbanding 16 juta ringgit untuk tempoh yang sama. Ini sekaligus, mencapai peratusan 32 perpuluhan 2-7 peratus secara keseluruhan untuk kedua-dua tahun bagi tempoh yang sama.