Tutup

Pembangunan Kuala Lumpur tidak seimbang dengan warisan sejarah negara

Tiada keseimbangan antara pembangunan di kota raya besar Kuala Lumpur dan warisan sejarah Malaysia yang menjadi identiti negara serta imej Malaysia. Itu pandangan Pengerusi Bersama Jawatankuasa Pemuliharaan Warisan Institut Arkitek Malaysia, Ar Ahmad Najib Ariffin yang melihat, sangat penting ia diseimbangkan. Ini kerana pada akhirnya, kata beliau, ciri identiti Malaysia yang mempunyai kepelbagaian adat dan budaya dapat dikekalkan.