Orbit, ruang demokrasi bahan baca

Pembangunan pesat teknologi menyebabkan penerbit kandungan beralih daripada percetakan tradisional kepada digital. Menyedari perkara itu, e-Sentral mewujudkan otomasi penerbitan atau orbit yang direka khas untuk memudahkan penyedia kandungan menerbitkan buku elektronik.