Tutup

Negara tidak maju jika rakyat masih berjuang untuk hidup - PM

Sesebuah negara tidak boleh dianggap maju sekiranya kemudahan dan pembangunan beberapa kumpulan rakyat masih berada pada tahap tidak memuaskan. Ia termasuk keperluan rakyat dalam mendapatkan akses kepada kemudahan asas dan pekerjaan yang memberikan pendapatan yang mencukupi.