Tutup

Kerajaan disyor tidak sembunyi fakta kemiskinan

Alston mengesyorkan agar kerajaan tidak bersikap cuba menyembunyikan fakta sebenar dalam realiti tahap kemiskinan dalam negara. Ujarnya, Malaysia menawarkan banyak polisi yang menarik, namun pelaksanaannya memerlukan penelitian dan penambahbaikan.