Kabinet akan bincang fungsi Setiausaha Politik

Tun Mahathir turut memberi penekanan fungsi tugas dan tanggungjawab Setiausaha Politik dalam melaksanakan tugas di kementerian perlu jelas dan tidak terlibat dengan agihan kontrak.