Grup WhatsApp satu pendekatan yang baik - Idris Jusoh

Penggunaan grup WhatsApp sebagai saluran komunikasi di tempat kerja merupakan satu pendekatan yang baik. Namun, Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jusoh ia tertakluk dengan cara penggunaan aplikasi tersebut.