Tutup

Dewan Rakyat ditangguh selepas 36 hari bersidang

Mesyuarat ketiga, penggal kedua Parlimen ke-14, ditangguhkan selepas 36 hari bersidang sejak 7 Oktober lepas. Antara Rang Undang-Undang (RUU) yang menjadi perhatian pada persidangan kali ini ialah Ruu Perlembagaan (Pindaan) (No.2) 2019 berkaitan perjawatan Perdana Menteri yang dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat.