Demi ibu, Makoto balik kampung dengan teknologi AI

Biasanya teknlogi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI hanya dikaitkan dengan robot seakan manusia semata-mata. Tetapi teknologi ini amat luas dan Hilal Azmi yang mengikuti lawatan bersama Google ke Jepun ada laporannya.