Tutup

Community Listening Project sedia mendengar luahan anda

Menurut statistik yang dikeluarkan kementerian kesihatan, terdapat 4.2 juta rakyat Malaysia menghadapi masalah kesihatan mental. Daripada angka ini, ramai yang tidak mendapatkan rawatan atau tidak tahu cara untuk meluahkan perasaan. Bertitik tolak dari itu, projek komuniti khidmat mendengar atau listening project memulakan misi turun padang untuk mendengar permasalahan orang ramai sejak tahun 2017.