Tutup

AWANI Pagi: Mention 2019 - Media dan komunikasi dalam era perubahan global

AWANI Pagi bersama Pengerusi, Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM, Prof. Madya Dr. Emma Mirza Wati Mohamad & Pensyarah Kanan, Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM, Dr. Shahrul Nazmi Sannusi membincangkan tentang Mention 2019: Media dan komunikasi dalam era perubahan global.