Tutup

APEC 2020 medan promosi pelancongan berasaskan sejarah dan warisan

Simposium Bidang Keutamaan (ISOM) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2020 bukan sahaja menjadi medan dalam membincangkan mengenai pengukuhan ekonomi negara negara serantau. Malah ia boleh dijadikan sebagai platform terbaik dalam mempromosikan kecantikan dan keunikan industri pelancongan di Malaysia terutama berasaskan sejarah dan warisan.