Agenda AWANI: Dasar Pembangunan Luar Bandar

Dasar Pembangunan Luar Bandar (DLPB) 2030 yang dilancarkan baru-baru ini antara lain menggariskan tiga prinsip asas; mampan, inklusif dan holistik. Tetapi bagaimana boleh kita memahami dasar yang dirangka yang akhirnya relevan kepada kumpulan sasaran - rakyat? Ikuti kupasan lanjut dalam temubual eksklusif bersama Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Rina Mohd Harun dalam program Agenda Awani.