Tumpuan utama kerajaan pada masa ini diberikan kepada usaha membawa pulang kesemua mereka dengan segera dan selamat.
Tumpuan utama kerajaan pada masa ini diberikan kepada usaha membawa pulang kesemua mereka dengan segera dan selamat.