Bagi setiap pembangunan dan pelaksanaan projek bertaraf mega, segala aspek perlu diambil kira, bukan sahaja kedudukan kewangan semasa, tetapi juga kesan dan impak menyeluruh kepada ekosistem negara.
Bagi setiap pembangunan dan pelaksanaan projek bertaraf mega, segala aspek perlu diambil kira, bukan sahaja kedudukan kewangan semasa, tetapi juga kesan dan impak menyeluruh kepada ekosistem negara.