Kata Muzaffar, kenyataan yang ditulis adalah daripada diri sendiri bukan mewakili syarikat Jakel kerana dia hanya pekerja di situ.
Kata Muzaffar, kenyataan yang ditulis adalah daripada diri sendiri bukan mewakili syarikat Jakel kerana dia hanya pekerja semata-mata di situ.